Skoaltelevyzje

Televyzjeprogramma’s:
Programma Groep Opmerking
It Boskwyfke 1/2 Slút oan by de printeboekjes Sjoch de útstjoerings op Skoal.TV
It lân fan Efke 1/2 Slút oan by de tema’s fan Studio F Sjoch de útstjoerings op Skoal.TV
Bist Wizer!? 3/4/5 Sjoch de útstjoerings op Skoal.TV
WitWat 3/4/5 Slút oan by de tema’s fan Studio F Sjoch de útstjoerings op Skoal.TV
SKIK 3/4/5 Slút oan by de tema’s fan Studio F Sjoch de útstjoerings op Skoal.TV
Belvedêre 5/6/7 Sjoch de útstjoerings op Skoal.TV
Tsjek 6/7/8 Sjoch de útstjoerings op Skoal.TV
11 & 30 Skiednis 6/7/8 Sjoch de útstjoerings op Skoal.TV

StudioF
Groep Tema Oflevering
5 1: Feest Studio F sil los Besjoch de útstjoering
5 2: Natuer Studio F yn it wyld Besjoch de útstjoering
5 3: Taal Studio F hat it antwurd Besjoch de útstjoering
5 4: Tiid Studio F hâldt noait op Besjoch de útstjoering
5 5: Technyk Studio F makket it Besjoch de útstjoering
5 6: Keunst Studio F docht it oars Besjoch de útstjoering
5 7: Omjouwing Studio F sjongt it út Besjoch de útstjoering
5 8: Sport Studio F der op út Besjoch de útstjoering
.
6 1: Feest Studio F fleurich op Besjoch de útstjoering
6 2: Natuer Studio F yn de knipe Besjoch de útstjoering
6 3: Taal Studio F rymt rap Besjoch de útstjoering
6 4: Tiid Studio F giet werom Besjoch de útstjoering
6 5: Technyk Studio F de loft yn Besjoch de útstjoering
6 6: Keunst Studio F lit him sjen Besjoch de útstjoering
6 7: Omjouwing Studio F sjongt it út Besjoch de útstjoering
6 8: Sport Studio F fertilt him Besjoch de útstjoering
.
7 1: Feest Studio F fiert feest Besjoch de útstjoering
7 2: Natuer Studio F wurdt stutsen Besjoch de útstjoering
7 3: Taal Studio F falt stil Besjoch de útstjoering
7 4: Tiid Studio F hâldt gjin skoft Besjoch de útstjoering
7 5: Technyk Studio F en it geheim fan de mole Besjoch de útstjoering
7 6: Keunst Studio F op portret Besjoch de útstjoering
7 7: Omjouwing Studio F op syk Besjoch de útstjoering
7 8: Sport Studio F kin it Besjoch de útstjoering
.
8 1: Feest Studio F fiert it libben Besjoch de útstjoering
8 2: Natuer Studio F siket in waarman Besjoch de útstjoering
8 3: Taal Studio F sprekt him út Besjoch de útstjoering
8 4: Tiid Studio F heart nuver Besjoch de útstjoering
8 5: Technyk Studio F siket it heger op Besjoch de útstjoering
8 6: Keunst Studio F yn it museum Besjoch de útstjoering
8 7: Omjouwing Studio F makket in film Besjoch de útstjoering
8 8: Sport Studio F is sportyf (sport) Besjoch de útstjoering
.
6/7/8 1: Feest Studio F hâldt hûs Besjoch de útstjoering
6/7/8 2: Natuer Studio F natuerlik Besjoch de útstjoering
6/7/8 3: Taal Studio F klinkt goed Besjoch de útstjoering
6/7/8 4: Tiid Studio F Sjocht Stjerren (1) Besjoch de útstjoering
6/7/8 5: Technyk Studio F Sjocht Stjerren (2) Besjoch de útstjoering
6/7/8 6: Keunst Studio F op syn moaist Besjoch de útstjoering
6/7/8 7: Omjouwing Studio F sjocht om him hinne Besjoch de útstjoering
6/7/8 8: Sport Studio F makket it spannend Besjoch de útstjoering
6/7/8 8: Sport Studio F is de bêste Besjoch de útstjoering
.
5/6/7/8 2: Natuer Studio F De Foks Noch net beskikber
5/6/7/8 3: Taal Studio F siket om wurden (taal) Besjoch de útstjoering
5/6/7/8 5: Technyk Studio F siket it út Besjoch de útstjoering
5/6/7/8 8: Sport Studio F 8: Sport Noch net beskikber